Vedená imaginace

„Nemoci bereme jako nemilou událost, kterou ale klademe za vinu někomu jinému. Může za to studené počasí, nezdravé prostředí, sedavé zaměstnání nebo moucha tse-tse. Ani potom se většinou nezabýváme, proč právě nás postihla nemoc nebo zranění. Jdeme k doktorovi a necháme vše na něm. Jenže doktor neví, že toužíme vylézt na Mont Blanc, zatímco každý den z okna autobusu cestou do práce koukáme na Ještěd. Když potom dostaneme zánět do nohy, ještě více můžeme žehrat na zdraví, že teď už se na vrchol Evropy nepodíváme, přičemž by možná stačilo vyrazit na procházku do kopce a mocný imunitní systém našeho těla by zařídil zázrak.“

S touto metodou poprvé přišel zakladatel analytické psychologie C. G. Jung a další terapeuti jí dále postupně zdokonalovali. Inspirující léčebnou metodou je pro nás metoda pana Clemense Kuby, který se sám zázračně uzdravil po těžkém úrazu a nyní tuto metodu sám vyučuje. Právě z jeho knihy také pochází citovaný úryvek. Touto metodou pracují obě terapeutky. Je podstatnou součástí arteterapie i další léčitelské práce.

Jak to funguje

Po hlubokém uvolnění těla, vleže na lůžku, vede terapeutka klienta do určité tematické imaginace – obrazového děje, který dál rozvíjí klient sám svými vnitřními obrazy. Klient vypne své myšlení, orientuje se pouze na emocionální prožitek a na obrazové vyjádření, které se mu samo zcela spontánně promítá. Tato terapie je "cestou" do nevědomí, do paměti duše. Pomáhá klientovi dotknout se vnitřních konfliktů, lépe je pochopit a dojít k uzdravení. 

Po imaginaci

Po ukončení imaginace lze postupovat několika způsoby, jak obrazy zpracovat. Vždy je volena ta, které je pro individuální potřeby každého klienta nejvhodnější. Jednou možností je převyprávění celé imaginace - co klient viděl, jaké postavy, příběhy nebo symboly. Nebo lze namalovat obrázek konkrétní situace, kterou klient během imaginace prožil, tedy zpracovat imaginaci pomocí  arteterapie.  Obrázek se dále terapeuticky zpracovává a mluví se o něm.

Kdy je metoda vhodná

Vedenou imaginaci používáme jako samostatný léčebný postup, v rámci arteterapie, ale také jako součást komplexní terapeutické péče. Tato metoda je vhodná pro dospělé osoby, nikoliv však pro od děti, jejichž mysl je ješte ve vývoji.
 

 

 

 

VEDENÁ IMAGINACE
léčí vnitřních bloky i příčiny vnitřních konfliktů a onemocněníTato metoda pracuje s fantazií a podvědomímLES je například symbolem NEVĚDOMÍ, neodhalených tajemství, citů a vzpomínek


IMAGINACE POMÁHÁ:
usměrnit myšlenky
najít příčinu vnitřních konfliktů
pomáhá nastolit rovnováhu
objasnit podstatu problému
rozpouští nepříjemné pocity
odlišit realitu od fantazie
rozeznat iracionalitu myšlenek