Pouť za Sv. Marií Magdalenou do Zubrnic 2019

V červenci 2019 jsme se vydali malá skupinka babiček na pěší pouť Za Sv. Marií Magdalenou ze Žandova do Zubrnic.
 
Pěší pouť za Máří Magdalenou do Zubrnic byla krásná. Nachodili jsme s batohy po lesích a loukách kolem 50 km. Taky jsme se občas ztráceli, protože většina trasy nebyla turisticky značena. Začátek pouti jsme zahájili zklidňujícím čajovým obřadem s Andreou a Tomášem. Křesťanská pouť v sobotu s pašijemi a středověkými zpěvy o životě Svaté Marii Magdaleně v Zubrnicích se moc vydařila. Báječné čerstvé koláče korunovaly naše strádání a trápení po cestě.
 

 

Mariánské poutě

Panna María Rosa Mystica

V pátek 9. října 2015 jsme vyjeli v malé skupině 6 lidí. Manželé Hrůšovi s dcerami,
6-ti 
letou Verunkou a 18-ti letou Káťou Eva Dvořáková a já. Na pouť za Paní tří růží, 
Panny Marie Růže Mystické do Montichiari-Fontanelle v Itálii. 
 
Cestování bylo náročné, cestovali jsme autobusem nejdříve z Prahy do Verony, odtud vlakem do Brescie, a z Brescie do  Montichiari autobusem. Nakonec po dvou dnech cestování ještě pěšky se všemi kufry a batohy asi 3 km za Montichiari do penzionu. Samotná pouť z městečka  Montichiari do Fontanelly, vedlo dost ošklivou průmyslovou zónou, bez jediného označení směru k poutnímu místu a pokračovalo mezi poli, dokud jste nedošli těsně před vstupní bránu do areálu. Bylo to velmi překvapující. Ani v místním krásném kostele v Montichiari, nebyla jediná zmínka o zjevení Rosy Mystiky. Poutní místo ve Fontanelle, což je vlastně "předměstí", v zemědělské krajině, bylo překrásné a plné nádherné síly. Je zde léčivý pramen i s koupelí, které jsme se, i přes už chladné říjnové dny, nemohli nabažit. 
 

 

Jedno z Poselství Panny Marie paní Pierině 

"Pohleď! Když přináším svým dětem poselství lásky, užívám přitom symbolu nejkrásnější květiny, a tím je růže. Je hojně naplněna vůní lásky našeho Pána. Další dar vám dal v prameni ve Fontanelle. On sám je neustálým živým Pramenem, ze kterého hojně proudí milosti na jeho děti.
Ó, moje děti! Milujte mě přece! Modlete se a snažně proste. Ježíš mi nikdy neřekne ne. Své Matce neodřekne žádnou prosbu. On sám se chce stále rozdávat celému lidstvu. Která láska by mohla být větší než láska mého Božského syna Ježíše Krista! Pierino, říkej všem, že očekávám jejich spolupráci, a snaž se, abych byla ještě lépe poznávána a milována!"
 

Růženec ke krvavým slzám Panny Marie

Modlitba : 
Před ním prchá zlý nepřítel (slova matky Boží).
Tento růženec je silným štítem proti zlu. Všude, kde lidé jednají pod vlivem zlých vášní a sklonů, nebo pod vlivem démonů je dobré se modlit často tento růženec na ochranu a pročištění celé záležitosti. V každém rodě můžeme najít nějaké zátěže, které postihují potomky. Ať už fyzickými problémy, nebo vztahovými, nebo pracovními, nebo finančními. 
Naše cesta je modlitba, čistý- pravdivý život, sebereflexe, vědomý život, kdy neubližuji druhému člověku a ani sobě. Někdy přijdou i zkoušky, kdy nás Bůh "tříbí". Je zapotřebí vytrvalosti, pokory a důvěry v Boha. 

Na začátku : Ukřižovaný Ježíši! Padáme k tvým nohám a obětujeme ti krvavé slzy té, která tě na tvé bolestné cestě provázela s vnitřní účastnou láskou. Dej, ó, dobrý mistře, abychom byli pamětlivi naučení, která nám dávají krvavé slzy tvé Nejsvětější Matky, a abychom plnili tvou svatou vůli na zemi a stali se tak hodnými tě chválit a velebit po celou věčnost. Amen.

Pak se modlíme na růženci 7x7 kuliček s mezerami po 1 kuličce. 

Vždy na jedné kuličce : "Ó, Ježíši, pohlédni na krvavé slzy té, která tě nejvíce milovala na zemi a nejvroucněji tě miluje v nebi." Pak 7x : "Ó, Ježíši, vyslyš naše prosby pro hořké slzy své Nejsvětější Matky"A opakujeme. Na konci sedmé sedmičky se pomodlíme 3x "Ó, Ježíši, pohlédni na krvavé slzy té, která tě nejvíce milovala na zemi a nejvroucněji tě miluje v nebi."

Závěr : "Ó Maria, Matko lásky, bolesti a milosrdenství, prosíme tě, sjednoť své prosby s našimi, aby Ježíš, tvůj Božský Syn, na kterého se obracíme prostřednictvím tvých krvavých mateřských slz, vyslyšel naši úpěnlivou prosbu a milostmi, které vyprošujeme, nám zajistil korunu věčného života. Tvé krvavé slzy, ó bolestná Matko, zničí vládu pekla! Svou božskou mírností, ó, spoutaný Ježíši, uchovej svět před poblouznění, které mu hrozí. Amen. 

 

 

 

 

 

Panna María Rosa Mystica
Montichiari-Fontanelle v Itálii