DUHOVÁ HVĚZDA, občanské sdružení

Duhová hvězda je nestátní nezisková organizace - sdružení, které pracuje již od roku 2003 a svými službami a programem poskytuje lidem bezpečný terapeutický a tvůrčí prostor pro rozvíjení vlastní osobnosti. Uvědomujeme si, že v tlaku současné moderní společnosti není jednoduché udržet si vlastní osobnost a nevzdávat se přirozených ideálů a hodnot, které vycházejí ze srdce.

Nabízíme takové podněty a inspirace, aby se lidé nebáli stát za svými city a duševními pohnutkami, a aby měli odvahu vnášet do každodenní činnosti přirozenost svého lidství a hledat bratrskou sounáležitost. Naše profesionální pomoc a podpora je poskytována v hřejivém a laskavém duchu. Zaměřujeme se na hlubší sebeuvědomování, na uzdravování osobnosti, na lidskou důstojnost, na nalezení vnitřní síly a posilování duševní rovnováhy a na hledání nového uzdravujícího postoje v období životní krize. Pracujeme metodami, které vedou k pochopení příčiny onemocnění nebo problému a k následnému uzdravování. 

Terapie, vedeme z celistvého a hlubokého pohledu na člověka, kdy není jen bytostí fyzickou s jednotlivými orgány
a tělními soustavami, ale také bytostí duchovní a je součástí přírody a vesmíru.

Co u nás najdete?

- PROFESIONÁLNÍ POMOC                                                            - HLUBŠÍ SEBEUVĚDOMĚNÍ
- PODPORU V HŘEJIVÉM A LASKAVÉM DUCHU                          - VAŠÍ VNITŘNÍ SÍLU
- UZDRAVUJÍCÍ POSTOJ V OBDOBÍ KRIZE                                  - DUŠEVNÍ ROVNOVÁHU
- UZDRAVOVÁNÍ OSOBNOSTI                                                       - LIDSKOU DŮSTOJNOST