SESTAVA Bai - Shuei

Sestava Bai - Shuei vychází z tradičního rituálního čínského tance  upraveného pro cvičení Qigongu s babičkami. 
Bai - Shuei znamená  "Požehnání vodě", a  váže se 
 k příběhu o princezně růžové perle. Tento tanec je modlitbou k Bohu s prosbou o dostatek pitné vody pro všechny lidi na světě.