Ing. Eva Marie Šámalová 

Nejprve se vždy snažím najít příčinu problému. Každé onemocnění, tělesné, psychické
i vztahové má svůj důvod a při jeho hledání využívám svého silného daru vnitřního vhledu, čtení z bioenergetického pole
a empatie
, který mám už od dětství.

Setkávám se i s tím, že fyzické problémy jsou předávány z generace na generaci.
Například jedna má klientka, říkejme jí třeba Hanička, za mnou přišla s problémem otěhotnět. Ukázalo se, že problém počít neměla jen Hanička, ale i její matka a babička. Tři žijící generace žen se potýkaly s těžkostmi, které provázely jejich touhu přivést na svět dítě. V dávné minulosti jejich rodu jsem našla (přečtením z emočního těla) traumatizující prožitek spojený s otěhotněním. Toto emocionální trauma z minulosti neodešlo spolu s předky, ale zapsalo
se do paměťové stopy rodu a žilo dál, skrze babičku, matku a teď i Haničku. Podvědomě se bála otěhotnět, protože v sobě nesla informaci o bolesti a utrpení, která byla s tímto stavem spjata. Nalezenou příčinu jsme pak už vědomě zpracovávaly společně. Léčením traumatického prožitku se v těle Haničky uvolnilo zablokované místo a za krátkou dobu Hanička otěhotněla.

To, co většinou potřebuje léčit nejvíc, jsou naše vztahy. K sobě samým, ke druhým lidem, k přírodě i Bohu. Často se stává, že někdo přijde s problémem v těle a já po trpělivém pátrání
a skrze vnitřní obrazy najdu příčinu někde úplně jinde.

Celá má terapeutická praxe je založena na provázaných jemných terapeutických technikách, které vedou k uzdravení člověka v jeho celistvosti. Vycházím při ní ze svých 25-ti letých zkušeností. Čtením z jemnohmotných energií a nacházením původu obtíží pomáhám svým klientům získat nový náhled, uvědomění a cestu k vyléčení. Při individuálních terapiích využívám také léčivou sílu křesťanské meditace s posvátným růžencem, kterou rozvíjím díky osobnímu setkání s Pannou Marií, Královnou míru v Medžugorje v Bosně. Své odborné znalosti tradiční čínské medicíny, aurikuloterapie, pulzní diagnostiky a qigongu stavím na studiu východní medicíny. 

Znalostně se opírám o hlubinnou psychoanalýzu C. G. Junga, ze které částečně vycházím i při vedených imaginacích. Pracovala jsem rok na krizové telefonické lince pro ženy v Unii katolických žen a absolvovala dvouleté studium psychologie
a nástavbový kurz "Psychoterapeutická pomoc dospělým ženám zneužívaným v dětství".

Absolvovala jsem studium tradiční čínské medicíny na Lékařské fakultě UK v Praze,
a související kurzy - 
pulzová diagnostika a aurikuloterapie u pana Dušana Tomka. Vystudovala jsem dvouletou mezinárodní školu ezoterního léčení se sídlem v Londýně.

Od roku 2003 rozvíjím léčebnou práci s (energií) Qi při cvičení Qigongu Osm kusů brokátu pod vedením mistra a léčitele Jesse Tsao z Ameriky. Setkala jsem se se svým mistrem osobně na mezinárodním semináři Tajči a Qigongu v Německu. 

K mimořádně účinnému cvičení Osm kusů brokátu jsem také napsala knihu Osm kusů brokátu a jemná cesta ke zdraví. A po deseti letech i druhou knihu Qigong vsedě, ve které nabízím  soubor deseti cvičení qigongu v sedě na židli a jsou vhodná pro seniory a nemocné.  

S mým mužem, kameramanem Jiřím Šámalem jsme vytvořili dvě výukové meditační DVD - Osm kusů brokátu, 

a Qigong  vsedě, který je vhodným cvičením pro seniory, nebo nemocné. 

Od roku 2006 pořádám a vedu víkendové relaxační semináře pro dospělé s psychoterapeutickými podněty zaměřenými na arteterapii a práci s tělem v České i Slovenské republice. Při skupinové arteterapii pracuji také s obrazy starých mistrů

Od r. 2013 prohlubuji své psychoterapeutické vzdělání sebezkušenostními kurzy arteterapie v ateliéru paní Kamily Ženaté

Od roku 2003 vyučuji Qigongu Osm kusů brokátu v tříleté škole  Meditace v pohybu 
v Praze, a od roku 2015 Qigong vsedě - Deset meditací. 

Naše nezisková organizace Duhová hvězda je součástí mezinárodního ekologicko-kulturního projektu GLOBAL WATER DANCES, kde tančíme úvodní rituální sestavu Qigongu Bai Shui - Požehnání vodě.