Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína je jedinečný celostní léčebný systém starý téměř 5000 let. Vychází z taoistických principů a je založen na teorii existence dvou pólů - JIN a JANG (temnota a světlo, ženský a mužský prvek) a teorie pěti základních prvků.

Tradiční čínská medicína používá podrobnou individuální diagnostiku. Člověka a jeho zdravotní stav posuzuje komplexně: výsledek činnosti všech vnitřních orgánů a emoční zátěže. Nezabývá se jen nemocí samotnou, ale bere v úvahu i celkovou konstituci pacienta a jeho zdravotní historii. Dávné texty čínských lékařů říkají, že na naše nemoci má vliv především psychika.

Východní versus západní přístup

Na rozdíl od západní medicíny, kde každý problém léčí jiný lékař, vnímá i souvislosti v životě daného člověka, jeho vztahy, aktuální roční období, klimatické faktory a mnoho dalšího. Tímto celostním přístupem TČM se jedinec nejen léčí z nemoci a obnovuje se jeho zdraví a stav vnitřní rovnováhy, ale pomáhá ho také dlouhodobě udržet.

Individuální léčba

Díky tomuto přístupu lze pro pacienta zvolit zcela individuální léčbu, která bude nejlépe sedět jeho potřebám, to je také jeden z důvodů, proč je TČM tak úspěšná. Tradiční čínská medicína se používá nejen k léčbě, ale je vhodná i k preventivní k podpoře zdraví, v době kdy se nemoc ještě neprojevila.  Nespornou výhodou této metody je to, že je díky své šetrnosti vhodná i pro děti a starší pacienty.

 

 

 

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA pracuje s tělem člověka komplexně, vše je propojené
 
 
JING a JANG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důležité jsou v TČM i naše vztahy a podmínky ve kterých žijeme