Kontaktní informace


     DUHOVÁ HVĚZDA, spolek                                                     Ing. Marie Eva Šámalová

     Petrohradská 37                                                                        
     10 100, Praha 10, Vršovice                                                       
Tel.: +420 737 307 611

     https://www.duhovahvezda.org                                                   IČ: 266 48 113
     duhovahvezda@seznam.cz                                                     

  Jak se k nám dostat


     TRAMAVAJÍ: 6, 7, 22, 31,57,59
                          - do 5ti minut ze zastávky Bohemians,
                            nebo z
Vršovického náměstí.

     Ze zastávky
Bohemians půjdete přímo podél stadionu, přes říčku Botič a hned na první
     odbočce zahnete do prava, do ulice Petrohradská, po pravé straně projdete kolem
     parkoviště a brzy uvidíte odbočku d
o leva, půjdete však rovně kolem rohové prodejny
     sportovních potřeb. Duhovou Hvězdu najdete jen o pár desítek
 metrů dál, ve druhém
     vchodu po sportovních potřebách. Na zvonku je napsáno 
Šámalová.

     
Pokud půjdete ze zastávky
Vršovické náměstí dáte se ulicí Moskevskou kolem uzenin
     a lahůdek, okolo divalda Mana a sejdete na ulici Všovická, nedáte se však ulicí dolů,
     ale půjdete přímo k TJ SOKOL Vršovice. Před Vámi se otevře  cesta pro pěší, přímo dolů,
     kolem bloku bytovek. Asi za minutu se dostanete do ulice Pod stupni, kterou sejdete přímo
     do Petrohradské. Na Petrohradské se dáte vlevo a hned v prvním domu po levé straně sídlí
     Duhová hvězda. 
Na zvonku je napsáno Šámalová.
  
     
Parkování - v bezprostředním okolí není s parkováním sebemenší problém, jsou zde
     bezplatné zóny, kde můžete stát zdarma 

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li zájem o terapii, cvičení, seminář či zakoupení DVD nebo knihy, neváhejte a napište!

DUHOVÁ HVĚZDA, občanské sdružení

DUHOVÁ HVĚZDA je nezisková organizace – spolek, existuje již od roku 2003. Svými službami a programem poskytuje lidem bezpečný terapeutický a tvůrčí prostor pro rozvíjení vlastní osobnosti.

Pod tlakem moderní společnosti není jednoduché udržet si vlastní osobnost a nevzdávat se přirozených ideálů a hodnot, které vycházejí ze srdce. Cílem duhové hvězdy je přinášet takové
podněty a inspirace, aby se lidé nebáli stát za svými city a duševními pohnutkami, aby měli odvahu projevit přirozenost 
svého lidství  a hledat vzájemnou sounáležitost.

METODY, se kterými v Duhové Hvězdě pracujeme, vedou k pochopení příčiny onemocnění nebo problému
a k následnému uzdravování. 
V rámci terapií pohlížíme na člověka jako na celistvou bytost, která je bytostí 
fyzickou a duchovní a je součástí přírody a vesmíru.

Co u nás najdete?

- PROFESIONÁLNÍ POMOC                                                            - HLUBŠÍ SEBEUVĚDOMĚNÍ
- PODPORU V HŘEJIVÉM A LASKAVÉM DUCHU                          - VAŠÍ VNITŘNÍ SÍLU
- UZDRAVUJÍCÍ POSTOJ V OBDOBÍ KRIZE                                  - DUŠEVNÍ ROVNOVÁHU
- UZDRAVOVÁNÍ OSOBNOSTI                                                       - LIDSKOU DŮSTOJNOST

 

Terapie probíhají na adrese Petrohradská 37, Praha 10, Vršovice. 
Objednat se můžete písemně nebo telefonicky na tel.:+420 737 307 611, e-mail : duhovahvezda@seznam.cz

 

 

 

Duhová hvězda

Směrem od stadionu 
zahnete za Botičem vpravo

Pohled z Petrohradské

Sejdete z Vršovického náměstí,
u TJ Sokol zahnete doprava

Jakmile z ulice Pod stupni
 zabočíte doleva,
 nemůžete nás minout