Velryby, moře a oceány

22. ledna 2017 17.30 - 19.00 

RYBALKA, Praha Vršovice

 

srdečně Vás zveme na podvečerní setkání v neděli 22. ledna 2017 od 17.30 - 19 hod. do Rybalky, Praha 10, Vršovice, Rybalkova 55. (původní termín 8.ledna odpadá z důvodů nemoci)

 

Protože je 10. ledna mezinárodní svátek velryb a tuleňů, opět se scházíme jako každoročně k duchovní pomoci pro velryby.

 

Budeme bubnovat a zpívat, modlit se a volat léčivé duchovní síly na pomoc velrybám, mořím a oceánům. 

 

Velryby naši pomoc velmi potřebují. 

Každý můžeme pomáhat podle svých sil. Někdo aktivně v organizacích, nebo podpisem v nějaké petici, nebo finanční podporou, a pod. a my se za velryby můžeme modlit a přivolávat na pomoc Boží síly. 

 

Velryby jsou součástí planety Země a souvisí zcela zásadně s přežitím naší krásné a rozmanité planety. Tak mi to před lety sdělila matka keporkaka s mládětem a prosila mě o pomoc. 

 

Vezměte si sebou, kdo máte šamanský buben, nebo jiný nástroj (tibetská mísa, zvonečky, chrastidlo, píšťala) a přijďte v neděli 22. ledna, cca v 17. 15 do  Rybalky. Začátek akce je od 17.30 hod. , ať máte čas na přivítání s přáteli, najití místa na posezení, připravení čaje, apod. 

 

Těšíme se na Vás s Evou Dvořákovou a dejte mi prosím zprávu na e-m, nebo sms na mobilní telefon, kdo přijdete. 

 

Příspěvek cca : 100,- Kč.

 
 
Velryby jsou naši přátelé. Jsou to zvláštní prastaré bytosti, spjaté duchovně s energií planety Země, s jejím stvořením. V roce 2007 mě jednou v noci probudily a prosily mě o pomoc. Byla jsem překvapená, ale protože se mnou mluvily velmi naléhavě, začala jsem se modlit za jejich záchranu. Nic jiného mě v té chvíli nenapadlo, jsem křestanka, a tak jsem prosila hlavně Pannu Marii a anděly, aby jim pomohly. Spojení jsem měla s matkou, která ke mně připlula s mládětem. To setkání je pro mě dodnes mimořádně silný prožitek. Hodně jsem plakala a soucítila s nimi. Zároveň mi sdělily, že je jejich život na planetě nyní ohrožený a to by znamenalo pomalé umírání celé planety. Jsou nějak duchovně spjaty s její podstatou. Pak mi ukázaly obraz, jak s planetou Zemí souvisí, abych tomu porozuměla. Od té doby se za ně modlím sama i ve skupině. 

 

Modlitba za velryby

 
Nebeský Otče,
Tys stvořil velryby, jako duchovní spojení vesmíru a planety Země. 
Jsou její součástí a jsou s ní tajemně spjaty.
 
Dobrý Bože,
Ty vládneš všemu, v nebi, na zemi i ve vodě. 
Prosíme tě, dej velrybám čisté oceány a moře,
a dostatek potravy.
 
Pane Ježíši Kriste, milosrdný Bože,
prosíme tě, ať velryby na planetě Zemi žijí v míru a v bezpečí.
Dej, ať všichni lidé,
pochopí skrze lásku odpovědnost za jejich svobodu a bezpečí.
 
Ať Panna Maria, něžná a láskyplná Nebeská Matka,
velryby chrání, a bdí nad nimi archanděl Michael.
 
Svatý anděli Manakeli,
který jsi dostal vodní zvířata pod svou ochranu,
pomáhej a chraň všechny velryby před pronásledováním.
 
Svatý Františku z Assisi,
tys vždy miloval přírodu a zvířata,
prosíme Tě, pomáhej velrybám žít v míru a v bezpečí.
 
Prosíme, ať dobré duchovní síly Země a celého vesmíru
pomáhají všem velrybám.
 
 Amen.