Velryby, moře a oceány

22. ledna 2017 17.30 - 19.00 

RYBALKA, Praha Vršovice

 

poslední skupinové podvečerní setkání proběhlo v neděli 22. ledna 2017 od 17.30 - 19 hod. v Rybalce, Praha 10, Vršovice, Rybalkova 55.

 

Protože je 10. ledna mezinárodní svátek velryb a tuleňů, opět jsme se sešli 

k duchovní pomoci pro velryby.

 

Bubnovali jsme, a zpívali, modlili se a volali léčivé duchovní síly na pomoc velrybám, mořím a oceánům. 

 

Velryby naši pomoc velmi potřebují. 

Každý můžeme pomáhat podle svých sil. Někdo aktivně v organizacích, nebo podpisem v nějaké petici, nebo finanční podporou, a pod. a my se za velryby můžeme modlit a přivolávat na pomoc Boží síly. 

 

Velryby jsou součástí planety Země a souvisí zcela zásadně s přežitím naší krásné a rozmanité planety. Tak mi to před lety sdělila matka keporkaka s mládětem a prosila mě o pomoc. 

 

Těšíme se na další společné setkání.

 

Příspěvek cca : 100,- Kč.

 
 
Velryby jsou naši přátelé. Jsou to zvláštní prastaré bytosti, spjaté duchovně s energií planety Země, s jejím stvořením. V roce 2007 mě jednou v noci probudily a prosily mě o pomoc. Byla jsem překvapená, ale protože se mnou mluvily velmi naléhavě, začala jsem se modlit za jejich záchranu. Nic jiného mě v té chvíli nenapadlo, jsem křestanka, a tak jsem prosila hlavně Pannu Marii a anděly, aby jim pomohly. Spojení jsem měla s matkou, která ke mně připlula s mládětem. To setkání je pro mě dodnes mimořádně silný prožitek. Hodně jsem plakala a soucítila s nimi. Zároveň mi sdělily, že je jejich život na planetě nyní ohrožený a to by znamenalo pomalé umírání celé planety. Jsou nějak duchovně spjaty s její podstatou. Pak mi ukázaly obraz, jak s planetou Zemí souvisí, abych tomu porozuměla. Od té doby se za ně modlím sama i ve skupině. 

 

Modlitba za velryby

 
Nebeský Otče,
Tys stvořil velryby, jako duchovní spojení vesmíru a planety Země. 
Jsou její součástí a jsou s ní tajemně spjaty.
 
Dobrý Bože,
Ty vládneš všemu, v nebi, na zemi i ve vodě. 
Prosíme tě, dej velrybám čisté oceány a moře,
a dostatek potravy.
 
Pane Ježíši Kriste, milosrdný Bože,
prosíme tě, ať velryby na planetě Zemi žijí v míru a v bezpečí.
Dej, ať všichni lidé,
pochopí skrze lásku odpovědnost za jejich svobodu a bezpečí.
 
Ať Panna Maria, něžná a láskyplná Nebeská Matka,
velryby chrání, a bdí nad nimi archanděl Michael.
 
Svatý anděli Manakeli,
který jsi dostal vodní zvířata pod svou ochranu,
pomáhej a chraň všechny velryby před pronásledováním.
 
Svatý Františku z Assisi,
tys vždy miloval přírodu a zvířata,
prosíme Tě, pomáhej velrybám žít v míru a v bezpečí.
 
Prosíme, ať dobré duchovní síly Země a celého vesmíru
pomáhají všem velrybám.
 
 Amen.