Výklad I-ŤINGU

I-ŤING, neboli kniha proměn, jejíž stáří sahá až 4 000 let do minulosti, se dodnes používá k zachycování přítomného okamžiku a jako prostředek k věštění. Je ovšem především knihou, v níž se ukrývá mnoho moudrosti – ukrývá filozofický a kosmologický systém, který má významnou úlohu v taoismu, z něhož do značné míry vychází čínská kultura.

Jasné odpovědi

I-ŤING nabízí velmi jasné odpovědi na zcela praktické otázky v životě každého člověka. Ať už jde o vztahové problémy, dotazování na koupi určitého bytu, přestěhování babičky, volby politické strany, uzavření sňatku, vydání se na výpravu, začátku podnikání a mnohem více. Věštba i-ťing zaznamenává spojení lidské přirozenosti a kosmického řádu prostřednictvím symbolů, které působí na lidi všech dob a kultur.

Jak to funguje

I-Ťing má uspořádané klíčové životní symboly do hexagramů, které Jung nazýval archetypy. On sám obdivoval přesnost psychologických portrétů dění a událostí v jednotlivých „zastavení v čase“ všech 64 hexagramů. Čínští mudrcové měli jasné povědomí o mýtickém proudu, který unášel jejich hrdiny a padouchy, krále a válečníky. Používá-li se Kniha proměn k věštění, zastaví se svět, zastaví se čas. Jako byste stiskli spoušť fotoaparátu s cílem podržet obraz určité chvíle a dopodrobna prozkoumat její význam. Tento rituál zastavení v čase při položení konkrétní otázky napojuje „vnitřní já“ člověka a všechny stávající okolnosti na veškeré dění odehrávající se v celém vesmíru. Z této perspektivy je pak možné získat vhled do svého vlastního osudu.

I-ŤING v terapii

Tento nástroj používám s klienty, když je potřeba hlubšího vhledu do problému, vyjasnění některých otázek, k individuálnímu rozboru situace a posílení směru, kam se dál ubírat. I-Ťing se výborně hodí i pro určení nejvhodnější cvičeníOsmi kusů brokátu, kdy jsou výkladem nalezeny dva trigramy, které klientovi napoví, kterou sestavu by měl v danou dobu zvolit, co zrovna jeho tělo potřebuje a jak celou situaci zlepšit.
 

 

 

I-ŤING se používá nejen jako prostředek k věštění

Obsahuje celkem
64 HEXAGRAMŮ


Hexagramy nabízí jasné odpovědi ze všech oblastí života

K věštbě se používaji různé předměty, například
 DRAČÍ MINCE