Terapie meditací

Terapeuticky vedené  meditace v pohybu  jsou mimořádnou oblastí působící velmi jemně a nenápadně i na léčení emočních zranění a traumat. Na kurzech věnuji psychoterapii těla velkou pozornost.

Uvolnění bolesti

Cvičící se učí pomocí koncentrace rozlišovat podstatné a nepodstatné, nachází pocit vnitřního klidu a upevňují se ve svém „středu“. Učí se nechat „věci běžet“ a nestresovat se. Při jednotlivých pomalých pohybech pažemi, trupem, hlavou se rozpouští tělesný pancíř, dochází k uvolnění z bolestivých sevření v různých oblastech těla. Vzniklé napětí z psychické zátěže v oblasti šíje, ramen, zad nebo žaludku se postupně uvolňuje a odeznívá. Bolestivé stavy ustupují, získáte tak potřebné zklidnění a zlepší se i spánek.

Mysl a matka země

Pomalé a opakující se pohyby vedou k vypnutí stálého toku myšlenek, „kolovrátek“ se zastaví. Soustředěním na části těla a prohlubováním dechu opět spojíte svou mysl s přítomným okamžikem a realitou. Na kurzech vedu cvičící k uzemnění, k zakořenění v Matce Zemi, k většímu sepjetí se životem,  takovým, jaký je právě k dispozici. Ve skupině každý prožívá sociální kontakt, sdílí s ostatními jejich pocity a uvědomuje si, že ve svém problému není osamělý.

Kam se dál ubírat 

K individuálnímu rozboru situace a posílení směru, kam se dál ubírat, nabízím výklad I-Ťingu, který nalezne dva trigramy, které je pak možné také cvičit a celou situaci zlepšit.

 

 

 

TERAPIE MEDITACÍ
v pohybu

Cvičení vám umožní najít klid 
a upevnění ve vašem „středu“

Naučíte se, jak se uzemnit
a spojit se Zemí

Koncentrací se naučíte
ovládnout svůj dech i mysl