Cesta duše

Panna María Rosa Mystica

 

 Když  přináším svým dětem poselství lásky, užívám přitom symbolu nejkrásnější květiny, a tím je růže. Je hojně naplněna vůní lásky našeho Pána. Další dar vám dal v prameni ve Fontanelle. On sám je neustálým živým Pramenem, ze kterého hojně proudí milosti na jeho děti.

Ó, moje děti! Milujte mě přece! Modlete se a snažně proste. Ježíš mi nikdy neřekne ne. Své Matce neodřekne žádnou prosbu. On sám se chce stále rozdávat celému lidstvu. Která láska by mohla být větší než láska mého Božského syna Ježíše Krista! Pierino, říkej všem, že očekávám jejich spolupráci, a snaž se, abych byla ještě lépe poznávána a milována!"
 

Růženec ke krvavým slzám Panny Marie

Modlitba
Před ním prchá zlý nepřítel (slova matky Boží).
Tento růženec je silným štítem proti zlu. Všude, kde lidé jednají pod vlivem zlých vášní a sklonů, nebo pod vlivem démonů je dobré se modlit často tento růženec na ochranu a pročištění celé záležitosti. V každém rodě můžeme najít nějaké zátěže, které postihují potomky. Ať už fyzickými problémy, nebo vztahovými, nebo pracovními, nebo finančními. 
Naše cesta je modlitba, čistý- pravdivý život, sebereflexe, vědomý život, kdy neubližuji druhému člověku a ani sobě. Někdy přijdou i zkoušky, kdy nás Bůh "tříbí". Je zapotřebí vytrvalosti, pokory a důvěry v Boha. 

Na začátku : Ukřižovaný Ježíši! Padáme k tvým nohám a obětujeme ti krvavé slzy té, která tě na tvé bolestné cestě provázela s vnitřní účastnou láskou. Dej, ó, dobrý mistře, abychom byli pamětlivi naučení, která nám dávají krvavé slzy tvé Nejsvětější Matky, a abychom plnili tvou svatou vůli na zemi a stali se tak hodnými tě chválit a velebit po celou věčnost. Amen.

Pak se modlíme na růženci 7x7 kuliček s mezerami po 1 kuličce. 

Vždy na jedné kuličce : "Ó, Ježíši, pohlédni na krvavé slzy té, která tě nejvíce milovala na zemi a nejvroucněji tě miluje v nebi." Pak 7x : "Ó, Ježíši, vyslyš naše prosby pro hořké slzy své Nejsvětější Matky"A opakujeme. Na konci sedmé sedmičky se pomodlíme 3x "Ó, Ježíši, pohlédni na krvavé slzy té, která tě nejvíce milovala na zemi a nejvroucněji tě miluje v nebi."

Závěr : "Ó Maria, Matko lásky, bolesti a milosrdenství, prosíme tě, sjednoť své prosby s našimi, aby Ježíš, tvůj Božský Syn, na kterého se obracíme prostřednictvím tvých krvavých mateřských slz, vyslyšel naši úpěnlivou prosbu a milostmi, které vyprošujeme, nám zajistil korunu věčného života. Tvé krvavé slzy, ó bolestná Matko, zničí vládu pekla! Svou božskou mírností, ó, spoutaný Ježíši, uchovej svět před poblouznění, které mu hrozí. Amen. 

 

 

 

 

 

Panna María Rosa Mystica
Montichiari-Fontanelle v Itálii