Eva Dvořáková

Práce s klientem je založena na empatii a vlastní životní zkušenosti. Je tak vytvořen bezpečný prostor, nutný k otevření niternějších problémů. Lidem s hlouběji zakořeněnými potížemi, které vyvolávají psychosomatické či neurotické reakce, nabízím snovou analýzu a na ně navazující metody práce se snem či řízenou imaginací. Interpretace snových symbolů vychází z archetypální symboliky a ze zkušeností s dramatizací snu v psychoterapii gestalt. Psychoterapeutická léčba je proces, který vyžaduje opakovaná setkání.

Jedno léčebné sezení trvá 60 -90 min.

Absolvovala jsem čtyřletý kurs psychoterapeutického vzdělávání v institutu Alfa a Omega. Výuka obsahovala praktický sebezkušenostní výcvik a zkoušky na lékařské fakultě. Od ukončení studia pracuju jako psychoterapeutka Duhové hvězdy. V této neziskové organizaci rozvíjím svou praxi už 15 let. Ve své práci vycházím z myšlenek hlubinného psychoanalytika C. G. Junga. K duchovnímu přístupu využívám léčivou sílu meditace, otevřenou duchovním cvičením v thajském budhistickém klášteře.

Medicínský kruh

Tato terapie vychází z tradice mexických Indiánů, kteří propojují znalosti duchovních sil přírody s křesťanskou mystikou. Po úvodním rozhovoru, ve kterém se stanoví záměr léčení, se postaví medicínský kruh. To je jednoduchý šamanský oltář, orientovaný na čtyři světové strany. Následuje očista aury vonným kadidlem a evokace léčivých duchů, která probíhá pod ochranou Nejvyššího ducha. Klient si pak zvolí posvátnou kartu z medicíny Orla bělohlavého, který podporuje léčebný proces. Pak proběhne samotná léčivá meditace, spojená s živým bubnováním či jemnou relaxační hudbou - to záleží na přání klienta a povaze problému. Na závěr sezení se v rozhovoru zpracují nové prožitky, z nichž většinou vykrystalizuje potřebná rada pro další klientův vývoj. 

Šamanské léčení je velmi příjemný, harmonizující a hluboce relaxační prožitek, který přeji zažít každému, kdo se touží zklidnit a přiblížit se přírodě ve svém srdci.

Všichni zájemci o dlouhodobější spolupráci na svém osobnostním vývoji jsou srdečně zváni!

Objednávky a další informace : na tel.: +420 721 112 894, www.dary-kamenu.cz

 

Eva Dvořáková