Semináře

Víkendové prožitkové semináře - nyní neprobíhají

Slouží pro tvůrčí rozvoj osobnosti ve skupině a povzbuzení uzdravovacího procesu. Semináře nabízí zastavení a intuitivní setkání s vlastním vnitřním světem. Společnou prací ve skupině, meditacemi, relaxací a tvořivostí s obrazy starých mistrů, lépe uchopíte nový podnět k vnitřní svobodě. V jednotlivých víkendových seminářích  nabízím aktuální témata, která nás každodenně provázejí. Program je podpořen psychoterapeutickými podněty : 

arteterapie s obrazy starých mistrů - pohybové meditace - zvuky a zpívání - práce s textem a gestalterapie  


Jednotlivá témata: 

HRANICE

V životě není vždy snadné, dobře rozpoznat svoje hranice svobodné bytosti. Vlivy, působící z vnějšku, jsou nejdříve prozkoumávány našimi jemnými schopnostmi instinktivně vnímat, a následně, skrze jasné signály z nitra, na ně pak reagujeme. Pokud tyto schopnosti vlivem prostředí, a způsobem života oslabíme, ztratíme důležitou sílu ve svém životě. Necháme druhé lidi naše hranice překračovat a sami děláme totéž. Uvědomění si hranic s pocitem úcty, soucitu a odvahy je součástí vnitřní rovnováhy.

MEDITACE A PRÁCE S EMOCEMI

Emoce, pokud jsou negativní a dlouhodobé (např. hněv, strach) nás vysilují, berou nám životní energii a radost ze života. Obsahují  v sobě mnoho energie, která tak působí proti nám a ohrožuje naše zdraví. Tyto negativní vlivy můžeme proměnit a využít ve vnitřní sílu. Meditačními praktikami dokážeme silné a vibrující emoce zpracovávat, zmírnit a rozpouštět.

ZRCADLO 

Symbolika zrcadla odhaluje iluzorní postoje, které zažíváme v rámci svých vztahů a pomáhá nám najít cestu ke změně. Zrcadlíme sobě i druhým navzájem svoje stíny, které jsou uložené v  prostoru nevědomí. To, co na druhých nejvíce nesnášíme jsou právě naše vlastnosti a jednání, které nechceme, nebo dosud nemůžeme vidět. Odvahou, pochopením a soucítěním s těmito stránkami osobnosti uchopíte nový podnět k uzdravení osobnosti a k vnitřní svobodě. 

ANIMUS A ANIMA

Uvědomit si svého vnitřního muže – ANIMA je pro ženu důležitým poznáním. Odráží se v něm totiž naše vztahy s muži. A pro muže je pochopení procesu vývoje vnitřní ženského JÁ nezbytné, aby se dokázal rozvíjet k silnému a zdravému mužství. Seminář tvůrčí psychoterapeutickou prací – malbou  a pohybem rozvíjí toto uvědomění a tím pomáhá k novým postojům v současných vztazích. Celý život hledáme ideálního partnera, ale dokud neodhalíme jeho vnitřní podobu v nás samých, můžeme zažívat napětí, zklamání, nebo se svým partnerem budeme bojovat.

KOUZELNÝ KOBEREC

Symbolika koberce, rozkvetlého vnitřního posvátného místa odhaluje náš osobní duchovní potenciál a jak s ním zacházíme. Kouzelný koberec je výlet do krajiny vnitřního bojovníka, který nám dovoluje uchopit život v jeho rozmanitosti a bohatství. Každý máme vnitřní posvátné místo, svůj střed života, kde se setkáváme se svou duchovní podstatou – s Božskou nehmotnou substancí. Andělé, naši průvodci a ochránci nám pomáhají spojit se v každodenním životě s tímto místem a my se můžeme naučit udržovat toto spojení.  

LOUTKA

Naše jednání nemusí být vždy svobodné. Často jednáme na základě vnitřních soudců, policistů a vychovatelů. Tyto autority nás mohou stále někam popohánět, směrovat nás do aktivit, služeb, místo, abychom odpočívali, nebo se sami tvořivě rozvíjeli. Většinou jsou to vnitřní rodiče, kteří nám stále nedovolují být svobodní. Manipulují s námi a vedou nás především pro svůj prospěch. Osvobodit se od manipulativního jednání a umět říkat ne je jeden z nejtěžších  úkolů.   

 

 

 

PROŽITKOVÉ SEMINÁŘE
vám ukáží cestu k vašemu JÁ 

OBRAZY STARÝCH MISTRŮ
skýtají inspiraci k tvořivosti

Maluje se na zemi, tak se
lépe spojíme s vnitřním dítětemSEMINÁŘE probíhají vždy v malých skupinkách

Mimo arteterapie zažijete například i MUZIKOTERAPII

Tady můžete být sami sebou

Všemi semináři vás provede
EVA MARIE ŠÁMALOVÁ