Energie archandělů a léčivé krystaly

Již Svatá Hildegarda svědčí o tom, že nic ďábel nechová ve větší nenávisti, než řeč drahokamů. Protože jako padlý anděl v jasu drahokamů rozpoznává ozvěnu divů, které vlastnil před svým pádem, a ví, že tyto jiskry srší z ohně, který ho mučí.

Léčení energiemi andělských strážců 

Léčivé krystaly jsou mimořádně léčivým zdrojem prapůvodní čisté duchovní energie, neboť byly Boží silou „stvořeny na počátku“. Pro každé roční období se hodí jiné  krystaly, ty pro letní období najdete zde. Každý krystal obsahuje určitou kvalitu Boží moci a je pod ochranou svého mocného svatého andělského strážce, který nám ji přináší. Přivoláváme jej modlitbami a prosbami o léčení.

Jak terapie probíhá

Protože se jedná o duchovní léčení, kámen nemusíte fyzicky mít u sebe. Pomodlíme se nejdříve modlitbu, například růženec v tichu nebo nahlas (při fyzických problémech se nám nejvíce osvědčuje bolestný, při emočních – radostný a při mentálních – vítězný), kterou se chceme spojit s Pannou Marií - Prostřednicí všech milostí, a po modlitbě vplujeme do meditace „prázdna“. Samotné léčení pak trvá přibližně 30 – 40 min. Na závěr poděkujeme Bohu, andělům i svatým osobám za léčení. 

Na tuto terapii se můžete objednat :  

Eva Dvořáková, e-m : Eva.M.Dvorakova@seznam.cz

Eva Marie Šámalová :  tel. : 737307611, e-m : duhovahvezda@seznam.cz

 

 

 PŘÍRODNÍ KRYSTALY
jsou zdrojem prapůvodní čisté duchovní energie

Každý krystal obsahuje určitou léčivou kvalitu

Každý krystal má svého andělského strážce, který je s ním spjatý