Pulsová diagnostika

Pulsová diagnostika je jednou z metod ukazující aktuální zdravotní stav organismu, nerovnováhu mezi jednotlivými tělesnými orgány a jejich současný funkční stav. 

Všeobecně terapeut tradiční čínské medicíny zjišťuje vztah mezi krví a energií. Diagnostika spočívá ve vyhledání na zápěstí pravé i levé ruky pacienta třech bodů, pod kterými nahmatám jemný pohyb, nebo-li puls. Podle kvality a síly tohoto pulsu je možné diagnostikovat tzv. prázdnotu nebo plnost v jednotlivých orgánech. Body jsou nejen tři vedle sebe, ale také ještě vždy dva pod sebou. Body na povrchu ukazují kvalitu JANGU a body v hloubce kvalitu JINU

Pacient si položí paži dlaní vzhůru na podložený polštář, klidně dýchá a terapeutka odečítá postupně z jednotlivých pulsů. Jednotlivé pulsy se zapisuji pro větší přehlednost do tabulky. Podle diagnostiky pak akupresurou nebo aurikuloterapií vylaďuje rovnováhu v organismu a doporučí bylinkové čaje, výživu a cvičení.

"Pulsová diagnostika je výborná prevence zdravotního stavu.
Doporučuji ji každému člověku alespoň 2x ročně i když se necítí nijak nemocen." 

Za 15 let diagnostikování v Praze a Středočeském kraji jsem zjistila u většiny populace oslabené ledviny a hormonální systém. Každá druhá pacientka má oslabenou štítnou žlázu. 

Jistě to souvisí i se stresy a tlaky společnosti na výkon a životní standart a také se zhoršujícím se životním prostředím. S tím také souvisí i výživa. Málokdo si uvědomuje, že zdravá výživa ještě neznamená zdraví celkově, protože v jednotlivých plodinách již není tolik minerálů a vitamínů, co jich bývalo dříve. Půda je vyčerpaná, málokde se důležité látky z humusu a chlévského hnoje znovu dodávají do půdy a obilí a zelenina také pak nemá kde tyto látky nabrat. Je důležité zařazovat do jídelníčku i jedlé plevele z našich zahrádek, které si plnost všech látek ještě podržely, protože rostou na půdě, která není vyčerpaná chemickými hnojivy. Dnes již bez problému seženete publikace, kde si můžete najít potřebné informace.

Cena pulsové diagnostiky s konzultací   : 600,- Kč, s ošetřením akupresurních bodů :  700,- 

 

 

 

 

Pulsová diagnostika

Body, kterými se puls měří

Body na povrchu odkazují na JANG, ty v hloubce na JIN